Bảng giá xe Vinfast tại Vinfast Phú Thọ

LUX A 2.0

TIÊU CHUẨN

(Standard)

NÂNG CAO

(Plus)

CAO CẤP

(Premium)

Nappa đen Nappa Be/Nâu
1.129.000.000 1.217.000.000 1.367.000.000 1.378.000.000

LUX SA 2.0

TIÊU CHUẨN

(Standard)

NÂNG CAO

(Plus)

CAO CẤP

(Premium)

Nappa đen Nappa Be/Nâu
1.580.000.000 1.664.400.000 1.853.400.000 1.864.400.000

FADIL

TIÊU CHUẨN NÂNG CAO CAO CẤP
414.900.000 449.000.000 491.900.000